O korisnicima

Širenjem usluge osobne asistencije naša Udruga obuhvaća 17 korisnika, od čega 7 korisnika koja već imaju osiguranu uslugu osobne asistencije te 10 novih korisnika. Korisnici su sa područja: Grada Omiša i   Grada Splita i Općine Dugi Rat.
Ciljnu skupinu čine 5 osoba s intelektualnim teškoćama, 10 osoba s tjelesnim oštećenjima, te 2 osobe s mentalnim oštećenjima.