O UDRUZI

Udruga „PRIJATELJ“ Omiš, osnovana je na principu dobrovoljnosti i humanitarnog rada,poboljšanja kvalitete življenja i slobodnog vremena I ostvarivanje prava osoba s posebnim potrebama. Svrha je i promicanje odgojno-obrazovnih,kulturnih ,informacijski i drugih interesa svojih članova bez namjere stjecanja dobiti. Udruga djeluje na području Grada Omiša,općina Dugi Rat,Šestanovac ,Zadvarje i Podstrana.
Ciljevi osnivanja, sukladno Statutu su unapređivanje,rehabilitacija,poboljšanje kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama. Davanje poticaja za rješavanje problema obitelji djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s intelektualnim teškoćama.
Djelatnost organizacije, sukladno Statutu su :
Zaštita prava djece,pravo na primjeren oblik školovanja za djecu s teškoćama u razvoju uz potporu pomoćnika u nastavi i življenja,ljudska prava,znanost , Socijalna djelatnost,unapređenje zdravlja i rehabilitacija. Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.
Praćenje i proučavanje cjelokupne problematike kategorizacije,rehabilitacije,zapošljavanja i zaštite djece i mladih s posebnim potrebama. Suradnja sa stručnim službama i upravnim tijelima,javnim,mješovitim i privatnim institucijama zainteresiranim za unapređenje sustava zaštite i rehabilitacije ove skupine. Praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i upravnih propisa u korist djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s intelektualnim teškoćama.
Udruga djeluje u prostoru Grada Omiša od 72 m2 koji je predan na korištenje udruzi “Prijatelj“ Omiš, bez naknade i mjesečnog najma.
U Udruzi stalno volontira 5, a povremeno 16 volontera.Udruga trenutno broji 110 članova, koji uključuju roditelje beba od samo nekoliko mjeseci, do roditelja koji su u poodmakloj životnoj dobi i vode brigu o svojoj djeci s teškoćama starijima od 60 godina.
Udruga trenutno zapošljava 15 –st djelatnika.

Udruga Prijatelj iskoristila je mogućnost osiguravanja usluge osobne asistencije za osobe s intelektualnim i mentalnim teškoćama na prvom projektu financiranom od strane ESF, te je kao partner sudjelovala sa svoja dva korisnika u projektu osiguavane usluge osobne asistencije. Stečeno iskustvo omogućilo je projektnom timu Udruge da Udruga aplicira kao nositelj na ovom natječaju, te da proširi uslugu na novih 5 korisnika.