OSTALI PROJEKTI/PROGRAMI

 

Projekt udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za 2019./2020. školsku godinu

 

Udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama “PRIJATELJ” Omiš provedbu projekta je započela od 11. rujna 2019.g.

NAZIV PROJEKTA: „ Pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju za 2019./2020.škol.god.“

PARTNERI/ORGANIZACIJE U PROVEDBI:

  1. O.Š.“1.listopada 1942.“ Čišla
  2. O.Š. „Dr.Fra.Karlo Balić“ Šestanovac
  3. O. Š. „Jesenice“ – Dugi Rat
  4. Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači – Split

Osnovna škola „1. Listopada 1942.“-Čišla, ima potrebu za uslugom 7. pomoćnika u nastavi

Osnovna škola“Dr.fra.Karlo Balić“, ima potrebu za uslugom 1. pomoćnika u nastavi

Osnovna škola „JESENICE“ – Dugi Rat, ima potrebu za uslugom 1. pomoćnika u nastavi

Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači – Split,  javna ustanova koja provodi djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti je Ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i Ministarstva nadležnog za zdravstvo, ima potrebu za uslugom 1. pomoćnika u nastavi

 

FINANCIJSKA POTPORA PROJEKTU UDRUGE : 209.700,00 kn (dvjesto devet tisuća sedamsto kuna) s rokom izvršenja do 17.lipnja 2020.g

Doznačena sredstva sukladno Javnom pozivu, biti će utrošena kao naknada za rad šest (6) pomoćnika u nastavi.

 

OPIS PROJEKTA:

Područje Grada Omiša u svom sastavu obuhvaća tridesetijedno (31) naselje i ima 6 Osnovnih škola i 1 Srednju školu. Na ovom području učenicima s teškoćama u razvoju nije bila osigurana pomoć i podrška pomoćnika u nastavi do naše prve provedbe projekta „Osiguravanje usluge pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju“-financiran od strane MSPM za šk.god.2012/13. partneri u provedbi ovog Projekta bili su: Općina Šestanovac,O.Š u Šestanovcu,Grad Omiš i O.Š u Čišlima, (MZO-a) zatim od 2014/15. , te od 2016/17., od 2018/19.

Škol.god. projektom su uvedene usluge pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju. Provedbom navedenog Projekta,postigao se značajan uspjeh,kroz njihovu integraciju ,uspjehe u savladavanju školskog gradiva, zadovoljstvo roditelja,nastavnika i dobru prihvaćenost od strane učenika vršnjaka.

Osobito su ugroženi učenici s teškoćama u razvoju s mjestom prebivališta iz manjih urbanih sredina, jer teško dolaze do informacija, pomoći i podrške koja im je zagarantirana Konvencijom o pravima djece i Strategijama Vijeća Europe.