OSTALI PROJEKTI

 • TROGODIŠNJI PROGRAM ZA RAZDOBLJE OD 2017-2020

” Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” za razdoblje 2017-2020.

NAZIV PROGRAMA: ” ŠKRINJA RADOSTI” -Umrežavanje inovativnih socijalnih usluga do neovisnijeg života i prevencije institucionalizacije

Područje: II. PROBLEMI I ZADOVOLJAVANJE POTREBA OSOBA S INVALIDITETOM

Prioritet: Prioritet 1. prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja korisnika.

Ukupna vrijednost ugovora: 220.000,00 kn (jedna godine provedbe)

Vrsta usluga i aktivnosti:

 1. Podrška roditeljima djece s teškoćama u razvoju.
 2. Organizirane igraonice u svrhu razvoja socijalnih vještina djece i bolje ravnoteže između obiteljskih obveza obitelji djece s teškoćama u razvoju.
 3. Usluga koje doprinose socijalnom druženju i sudjelovanju u aktivnostima lokalne zajednice.
 4. Inovativne socijalne usluge i modeli skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju OSI.
 5. Radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina.

PARTNERI U PROVEDBI PROJEKTA: Grad Omiš i centar za socijalnu skrb Omiš

Zemljopisno područje provedbe programa: Splitsko-dalmatinska županija.

Na razini jedne ili više jedinice lokalne samouprave (općina/grad): Grad Omiš i Općine: Dugi Rat, Šestanovac, Zadvarje i Podstrana

Ciljevi koji se namjeravaju ostvariti provedbom predloženog programa su:

Opći cilj: Razvoj alternativnih inovativnih usluga, koje će doprinijeti neovisnijem življenju djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s intelektualnim teškoćama.

Posebni ciljevi:

 • omogućiti dostupnost socijalnih usluga korisnicima kojima su te usluge potrebne
 • povećati kvalitetu i izbor pruženih usluga u zajednici
 • poboljšati kvalitetu života i smanjiti socijalnu isključenost, socijalno osjetljivih skupina
 • razviti partnerske odnose, ojačati i proširiti mrežu usluga u zajednici s različitim pružateljima socijalnih usluga
 • promocija alternativnih oblika skrbi u zajednici

Provedbom trogodišnjeg programa, korisnicima je omogućena dostupnost ovih usluga i aktivnosti:

1. Podrška roditeljima djece s teškoćama u razvoju ( Partnerska organizacija CZZZ Omiš)

 • Pružanje podrške kroz radionice osnaživanja roditelja korisnika, savjetovanja i pomaganja, pri prevladavanju obiteljskih teškoća i snalaženja u novonastalim okolnostima.

2. Igraonice – razvoj socijalnih vještina korisnika

Usluga se održava 5 x tjedno u terminima od 8:00 – 16:00 i 16:00 – 20:00 h

3. Uključivanje korisnika u aktivnost lokalne zajednice

Usluga je planirana 2 x tjedno u vremenskom trajanju od 4-6 sati.

Usluga je planirana u suradnji sa Suradnicima: Društvom “Naša djeca” Omiš (Dječji advent, biciklijada i sl.), Centrom za kulturu Omiš ( kazališna predstava u izvedbi korisnika), PD “Imber” Omiš, Udrugom “Jesenice” (rekreativna šetnja obilježenim stazama za treking od 8-20 km i sl.) i Osnovnom glazbenom školom “Lovro pl. Matačić” Omiš. Planirano je uključivanje korisnika u Glazbenu radionicu uz dogovor s Ravnateljem, prof. Jasminko Šetka.

Rad Glazbene radionice je za svaku skupinu po 2 x tjedno po 45 min., odlaskom iz pratnju do O.Š.

4. Aktivnosti u svrhu razvoja vještina samozbrinjavanja-inovativne socijalne usluge

Usluga se održava 5 x tjedno u terminima od 8:00 –  16:00 h.

Usluga uključuje trening korisnika: u vještinama samozbrinjavanja (higijena, hranjenje, oblačenje, transferi), produktivnosti u školi i domu (priprema za rad, usredotočenost, kontrola stresa, aktivnosti u kućanstvu).

5. Radno – okupacijske i kreativne aktivnosti

Usluga se održava 5 x tjedno u jutarnjim i popodnevnim satima u terminima od 8:00 – 12:00 i 12:00 – 16:00 h.

Ciljne skupine:

Djeca s teškoćama u razvoju u dobi od 7-18 god., djeca koja pohađaju posebno odgojno-obrazovne ustanove u Splitu, djeca koja pohađaju redovan sustav školovanja po prilagođenom programu ili u posebnim skupinama. S mjestom stanovanja u Omišu ili okolici (cca 30 km). Kod kojih je evidentiran razvojni rizik, koji ih značajno ometa u školovanju i usvajanju vještina potrebnih za sudjelovanje u svim školskim i obiteljskim aktivnostima.
Mlade osobe s intelektualnim teškoćama u dobi od 19-25 god., osobe koje su postupku za djelomično lišavanje poslovne i pravne sposobnosti.
Odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i tjelesnim oštećenjima u dobi od 26-44 god. Radi se o osobama koje su lišene pravne i poslovne sposobnosti.
Osobe koje su završile svoje školovanje i svoje slobodne vrijeme provode u obitelji, te im u zajednici u kojoj žive nedostaju inovativne socijalne usluge.

Provedbom trogodišnjeg programa “ŠKRINJA RADOSTI” – Umrežavanje inovativnih usluga do neovisnijeg života i prevencije institucionalizacije, uposleno je 5 osoba (od toga 2 stručna djelatnika)