O PROJEKTU 2017/2019

Naziv projekta: Osiguravanje usluge osobne asistencije za korisnike Udruge“Prijatelj”  Omiš

 

Kratki opis projekta: Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, te osobe s intelektualnim i mentalnim teškoćama u svakodnevnom životu nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti neovisnog življenja. Svemu navedenom značajno doprinosi neprilagođena infrastruktura,nedovoljna senzibiliziranost šire društvene zajednice,predrasude prema OSI te diskriminacija OSI Pomagači su uglavnom ukućani, rođaci i prijatelji,potpora se pruža u vrijeme koje je pogodno pomagačima.Stoga se OSI u pravilu zatvaraju u “sofisticirane samice”, rijetko izlaze te odustaju od obrazovanja i zapošljavanja.Posebni problemi se javljaju u ruralnoj sredini, gdje ne postoje razvijene socijalne usluge, a stigmatizacija je daleko veća.Iz iskustva naše udruge znamo da korisnici iz ruralnih područja nemaju nikakve šanse za ostvariti neovisno življenje u svom domu. Uglavnom završe u institucije protiv svoje volje, jer u poodmakloj životnoj dobi nemaju živuće članove obitelji , a ne mogu zadovoljiti ni svoje osnovne potrebe samostalno.

O dostojanstvenom životu da i ne govorimo. Iz navedenog je jasno da OSI koje su do sada ostvarile uslugu osobne asistencije ne mogu zamisliti život bez svog osobnog asistenta,često kažu da bi se rađe odrekle života nego asistenta. Ima slučajeve da su osobe korisnici usluge zadržale radno mjesto. što ne bi bilo moguće bez pomoći asistenta, mlađi korisnici se aktivno uključuju u život zajednice, prisustvuju raznim kulturnim i sportskim događanjima, rado su viđeni u društvu,sve zahvaljujući tome što korisnik može planirati svoje aktivnosti u okviru min. 80 sati mjesečno pružene usluge.Treba naglasiti kako obitelj u cijelosti osjeti olakšanje zbog činjenice kako je njihov ovisan član zadovoljan, zbrinut i kad oni nisu prisutni, te postoji mogućnost da će se o njemu imati tko brinuti i kad oni to više ne budu mogli.Također, članovi obitelji imaju slobodnog vremena za sebe.

Treba naglasiti zadovoljstvo roditelja koji skrbe o djeci s intelektualnim i mentalnim oštećenjima što im je pružena mogućnost da se osigura uslugu osobne asistencije za njihovo dijete. Socijalizacija tih osoba u zajednicu je dodatno otežana predrasudama okoline, ali i potpunom neovisnošću samih osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama da funkcioniraju u nepoznatom i novom okruženju. Pomoć osobnog asistenta za bilo kakav oblik socijalizacije je neophodna.

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA (cilj i očekivani rezultat projekta)

Proširiti pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobama s mentalnim i intelektualnim oštećenjima

O KORISNICIMA

Širenjem usluge osobne asistencije naša Udruga obuhvaća 7 korisnika, od čega 2 korisnika koja već imaju osiguranu uslugu osobne asistencije, te 5 novih korisnika.

Ciljnu skupinu čine 4 osoba s intelektualnim teškoćama, 2 osoba s tjelesnim oštećenjima,te 1 osoba s mentalnim oštećenjima.

Kontakt osoba 

predsjednica Udruge”PRIJATELJ”Omiš, LjiLjana Tafra
Obala Gusara 6 Omiš
tel.fax: 021 / 756-792

Europski socijalni fond
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
2014. – 2020.

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF)
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  – poveznica – http://www.esf.hr/operativni-program/

Razdoblje  provedbe Projekta: od  24.03.2017.g do 24.03.2019.g ( 24 mjeseca)
Ukupna vrijednost projekta: 951.774,70 kn