ODRŽIVOST PROJEKTA

Financijsku održivost projekt će osigurati apliciranjem na buduće natječaje, nacionalne ili europske, koji će pružati mogućnost osiguravanja usluge osobne asistencije.
Institucionalna održivost očituje se u znanju i iskustvu koje je udruga dobila provođenjem ovog projekta. Neupitno su ojačani financijski I organizacijski kapaciteti udruge kako bi se povećala mogućnost povlačenja sredstava iz EU fondova u budućnosti.Udruga je dobila i iskustvo u pisanju projekata te je time ojačala ljudske kapacitete za prijavljivanje na veliki ESF fond.
Održivost na razini donošenja politika -širenje usluge osobne asistencije i dobrobiti proizašle iz nje doprinijeti će boljem razumijevanju relevantnih dionika, te će se usluga osobne asistencije integrirati u sustav socijalnih usluga.Projektom će se pokazati ekonomske i socijalne dobrobiti usluge, to će pozitivno utjecati na poboljšanje politike prema osobama s intelektualnim i mentalnim teškoćama, kao i prema osobama s invaliditetom , te potencijalno rješavanje pitanja inkluzivnog dodatka za OSI s kojim bi OSI dobile priliku izjednačavanja mogućnosti s ostalim građanima RH.Međutim, dok ne bude donesen Zakon o osobnoj asistenciji, ne možemo govoriti o održivosti projekta na nivou politika